Yiorgos Kordakis

Yiorgos Kordakis, Global Summer #8, 2008, Polaroid 4x5, 41.33 x 53.14 Inches & 21.65 x 29.52 Inches, Editions: 7